Nominerade till Nelson Mandela-priset!

Rinkeby Run/Akalla Run/Tensta Run och Mårten Westberg är nominerade till Nelson Mandela-priset! Nelson Mandela-priset belönar och uppmärksammar goda initiativ i arbetet för ett mer inkluderande och öppet Stockholm. I Stockholm tas många initiativ att skapa mötesplatser mellan nya och etablerade stockholmare. Nelson Mandela-priset syftar till att skapa förutsättningar för ännu…

läs mer