Tävlar ni?

O, JA! Vi tävlar. Massor! Vi springer fler tävlingar än de flesta klubbaroch vi gör det för att det är roligt. Vi tävlar med glädje och generositet. Efter målgång i den månatliga Tensta Rinkeby Grass Run så joggar alla ut på banan och hejar på löparna bakom. Den som kommer…

läs mer