Rinkeby Run blir en egen klubb

Rinkeby Run har varit en del av Kista Sports Club men nu är det dags att bli en egen klubb.

Vill du vara med?

Formerings-mötet höll vi kl. två söndag (22a april) vid fontänen på Rinkeby Torg.

Vill du ha en roll som tränare, ledare eller löpare

Styrelsen

?

Hör då av dig!

 

 

 

 

Agenda:

  1. Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet)
  2. Val av mötesordförande
  3. Val av protokollsekreterare
  4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  5. Fastställande av föredragningslista för mötet
  6. Fråga om bildande av föreningen ”Rinkeby Run” (ska den bildas ja eller nej)
  7. Fastställande av stadgar för föreningen
  8. Fastställande av namn på föreningen
  9. Val av interimsstyrelse (ordförande och minst tre ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet.

Förslag till stadgar: 

Stadgar Rinkeby Run

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fem − ett =